ثبت است بر جریده عالم دوام ما
ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

مدتهای مدیدی است که گرفتار بازیهای بی مزه بلاگفا هستم. هر روز ایرادی و هر بار داستانی. اما به هیچ بهانه دلم نمی آمد کوچ کنم تا امروز که با خودم گفتم هر چه که نپاید، دلبستگی را نشاید. فلذا کوچیدیم . اصلاً از اصل و اوایل ما اهل هجرت بودیم و هستیم. ما از آن شبکه میهنی به این شبکه میهنی کوچ می کنیم بلکه بهبودی حاصل شود در روابط مجازیمان.

به هر حال عجالتاً اینجا خواهم بود.