گپ و گفت
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: روزنوشت

گاهی فکر می کنم هیچ چیز بهتر از ریاضی قادر به توصیف منطق زندگی نیست.

بعضی لحظه ها، بعضی روزها و بعضی سالها نقطه ی عطف زندگی هستند. ظاهرا دلیل خاصی وجود نداره و ناگهان سر و کله ی یک نقطه عطف پیدا میشه. نقطه عطف به معنای ریاضی کلمه.

معلم زبانم میگه شادی رو باید بسازیم. معلم زبانم راست میگه، نباید در انتظار چیزهای خوب نشست باید آنها را ساخت. به قول شاملو برآنچه دلخواه من است حمله نمی برم، خود را به تمامی برآن می افکنم.

خود امسال من تقریباً هیچ ربطی به خود دوسال پیش من نداره. حتی میشه گفت تحقیقاً هیچ ربطی نداره.       

من امسال به استقبال ماه رمضان رفتم، چگونه؟ شب سه شنبه خواب دیدم برای افطار به یک رستوران هنری، جایی شبیه شهر کتاب رفته ام. فردا صبح سرکار متوجه شدم که روز بعد ماه رمضان است. جل الخالق از وقتی روحانی آمده یوم الشک هم نداریم، به ساحل یقین رسیده ایم.

دلم می خواهد حرف بزنم، اما کلمات بازیگوشی میکنند.